رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توسل به قرآن و دعا توسط طرفداران ترامپ!

توسل به قرآن و دعا توسط طرفداران ترامپ! توئیت جاناتان شانزر، عضو ارشد اندیشکده “بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها(FDD)” (اندیشکده همسو با ترامپ) به نتایج انتخابات آمریکا

توسل به قرآن و دعا توسط طرفداران ترامپ!

توئیت جاناتان شانزر، عضو ارشد اندیشکده “بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها(FDD)” (اندیشکده همسو با ترامپ) به نتایج انتخابات آمریکا