رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله به رئیس جمهور بولیوی با دینامیت

حمله به رئیس جمهور بولیوی با دینامیت سباستین میشل، سخنگوی جنبش به سوی سوسیالیسم بولیوی (MAS) اعلام کرد لوئیس آرسه، رئیس جمهور منتخب بولیوی هنگام حضور در جلسه این حزب در شهر لاپاز با دینامیت هدف حمله قرار گرفت. این مقام اظهار کرد هیچ آسیبی به آرسه وارد نشده است.

حمله به رئیس جمهور بولیوی با دینامیت

سباستین میشل، سخنگوی جنبش به سوی سوسیالیسم بولیوی (MAS) اعلام کرد لوئیس آرسه، رئیس جمهور منتخب بولیوی هنگام حضور در جلسه این حزب در شهر لاپاز با دینامیت هدف حمله قرار گرفت. این مقام اظهار کرد هیچ آسیبی به آرسه وارد نشده است.