رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت از شمارش آراء انتخابات آمریکا در ایالت‎های سرنوشت‎ساز

آخرین وضعیت از شمارش آراء انتخابات آمریکا در ایالت‎های سرنوشت‎ساز پنسیلوانیا با شمارش ۹۹ درصد آراء – ترامپ: ۴۹.۲ / بایدن: ۴۹.۶ کارولینای شمالی با شمارش ۹۹ درصد آراء – ترامپ: ۵۰.۱ / بایدن: ۴۸.۷ جورجیا با شمارش ۹۹ درصد آراء – ترامپ: ۴۹.۳ / بایدن: ۴۹.۴ نوادا با شمارش ۸۷ درصد آراء – ترامپ: […]

آخرین وضعیت از شمارش آراء انتخابات آمریکا در ایالت‎های سرنوشت‎ساز

پنسیلوانیا با شمارش ۹۹ درصد آراء – ترامپ: ۴۹.۲ / بایدن: ۴۹.۶
کارولینای شمالی با شمارش ۹۹ درصد آراء – ترامپ: ۵۰.۱ / بایدن: ۴۸.۷
جورجیا با شمارش ۹۹ درصد آراء – ترامپ: ۴۹.۳ / بایدن: ۴۹.۴
نوادا با شمارش ۸۷ درصد آراء – ترامپ: ۴۸ / بایدن: ۴۹.۸