رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسای دانشگاه‌های پزشکی خواستار تعطیلی دو هفته‌ای سراسری شدند

روسای دانشگاه‌های پزشکی خواستار تعطیلی دو هفته‌ای سراسری شدند روسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار جدی‌تر شدن رویکردهای مدیریت فرابخشی به بحران کرونا و پیگیری تعطیلی حداقل دو هفته ای در سراسر کشور شدند.

روسای دانشگاه‌های پزشکی خواستار تعطیلی دو هفته‌ای سراسری شدند

روسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار جدی‌تر شدن رویکردهای مدیریت فرابخشی به بحران کرونا و پیگیری تعطیلی حداقل دو هفته ای در سراسر کشور شدند.