رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فایزر: واکسن ما در پیشگیری از سرایت کرونا نود درصد موفق بوده

فایزر: واکسن ما در پیشگیری از سرایت کرونا نود درصد موفق بوده شرکت داروسازی فایزر می‌گوید واکسن کرونای این شرکت در بیش از نود درصد موارد از انتقال ویروس کرونا پیشگیری کرده است. فایزر می‌گوید نتایج اولیه مرحله سوم کارآزمایی بالینی (که هنوز در جریان است) نشان می‌دهند این واکسن در نود موارد در پیشگیری […]

فایزر: واکسن ما در پیشگیری از سرایت کرونا نود درصد موفق بوده

شرکت داروسازی فایزر می‌گوید واکسن کرونای این شرکت در بیش از نود درصد موارد از انتقال ویروس کرونا پیشگیری کرده است.

فایزر می‌گوید نتایج اولیه مرحله سوم کارآزمایی بالینی (که هنوز در جریان است) نشان می‌دهند این واکسن در نود موارد در پیشگیری موفق بوده و مصونیت به کرونا هفت روز بعد از تزریق نوبت دوم و ۲۸ روز بعد از نوبت اول حاصل شده است

این شرکت آمریکایی همچنین گفت در آخرین مرحله کارآزمایی بالینی هیچ عارضه جانبی جدی‌ای مشاهده نشده است

فایزر این واکسن آزمایشی را با همکاری شرکت بیواِن‌تِک (آلمان) ساخته است


جدیدترین خبرها