رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به بانک‌های متقاضی

موافقت بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به بانک‌های متقاضی بانک مرکزی با تزریق ۲۶.۷ هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۲۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه (۲۱ آبان ماه) انجام شد.

موافقت بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به بانک‌های متقاضی

بانک مرکزی با تزریق ۲۶.۷ هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۲۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه (۲۱ آبان ماه) انجام شد.