رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه اروپا تا ۳۰۰ میلیون واکسن کرونا خریداری می کند

اتحادیه اروپا تا ۳۰۰ میلیون واکسن کرونا خریداری می کند اتحادیه اروپا موافقت کرده است از شرکت های داروسازی فایزر و بیواِن‌تِک تا ۳۰۰ میلیون دوز واکسن ویروس کرونا خریداری کند شرکت داروسازی فایزر روز دوشنبه اعلام کرد واکسن کرونای ساخته آن در بیش از نود درصد موارد از انتقال ویروس کرونا پیشگیری کرده است. […]

اتحادیه اروپا تا ۳۰۰ میلیون واکسن کرونا خریداری می کند

اتحادیه اروپا موافقت کرده است از شرکت های داروسازی فایزر و بیواِن‌تِک تا ۳۰۰ میلیون دوز واکسن ویروس کرونا خریداری کند

شرکت داروسازی فایزر روز دوشنبه اعلام کرد واکسن کرونای ساخته آن در بیش از نود درصد موارد از انتقال ویروس کرونا پیشگیری کرده است. فایزر این واکسن آزمایشی را با همکاری شرکت بیواِن‌تِک ساخته است

به گفته این شرکت ها، انتظار می رود تحویل واکسن به اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری آغاز شود /بی‌بی‌سی


جدیدترین خبرها