رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کره شمالی: آژانس عروسک خیمه شب بازی است

کره شمالی: آژانس عروسک خیمه شب بازی است کره شمالی روز چهارشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی را «یک عروسک خیمه شب بازی» نامید که «به ساز نیرو‌های متخاصم می‌رقصد». کیم سونگ، فرستاده کره شمالی در سازمان ملل گزارش سالانه آژانس به مجمع عمومی درباره این کشور را رد کرد و آن را «سرشار از […]

کره شمالی: آژانس عروسک خیمه شب بازی است

کره شمالی روز چهارشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی را «یک عروسک خیمه شب بازی» نامید که «به ساز نیرو‌های متخاصم می‌رقصد».

کیم سونگ، فرستاده کره شمالی در سازمان ملل گزارش سالانه آژانس به مجمع عمومی درباره این کشور را رد کرد و آن را «سرشار از حدسیات و جعلیات» خواند. وی گفت: «آژانس چیزی بیش از آلت سیاسی کشور‌های غربی نیست».

فرستاده کره شمالی افزود: «جمهوری دمکراتیک خلق کره مادامی که آژانس بین المللی انرژی اتمی بی طرفی و عینیت را رعایت نمی‌کند و مانند عروسک خیمه شب بازی به ساز نیرو‌های متخاصم با جمهوری دمکراتیک خلق کره می‌رقصد، هرگز کاری با آژانس نخواهد داشت.»