رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا این بار معلمی عاشق را از ما گرفت که تا آخرین لحظات حیاتش، به یاد دانش آموزانش بود

کرونا این بار معلمی عاشق را از ما گرفت که تا آخرین لحظات حیاتش، به یاد دانش آموزانش بود «مریم اربابی»، آموزگار مدارس ابتدایی گرمه، که از چند روز پیش به علت ابتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان بستری شده بود، درگذشت

کرونا این بار معلمی عاشق را از ما گرفت که تا آخرین لحظات حیاتش، به یاد دانش آموزانش بود

«مریم اربابی»، آموزگار مدارس ابتدایی گرمه، که از چند روز پیش به علت ابتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان بستری شده بود، درگذشت