رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جو بايدن در نظر دارد هيلارى كلينتون را سفير آمريكا در سازمان ملل كند.

جو بايدن در نظر دارد هيلارى كلينتون را سفير آمريكا در سازمان ملل كند. اين خبر را واشنگتن پست به نقل از نزديكان رييس جمهور منتخب آمريكا داده است./ رصد

جو بايدن در نظر دارد هيلارى كلينتون را سفير آمريكا در سازمان ملل كند.

اين خبر را واشنگتن پست به نقل از نزديكان رييس جمهور منتخب آمريكا داده است./ رصد