رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازنشستگان کشوری برای بیمه تکمیلی نیازی به مراجعه حضوری ندارند

بازنشستگان کشوری برای بیمه تکمیلی نیازی به مراجعه حضوری ندارند بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری تا پایان اسفندماه مهلت دارند به صورت غیرحضوری،از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به حذف و اضافه یا ثبت نام بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند.

بازنشستگان کشوری برای بیمه تکمیلی نیازی به مراجعه حضوری ندارند

بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری تا پایان اسفندماه مهلت دارند به صورت غیرحضوری،از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به حذف و اضافه یا ثبت نام بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند.