رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شروع آزمایش انسانی حداقل دو واکسن ایرانی کرونا

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو از شروع آزمایش انسانی حداقل دو واکسن ایرانی کرونا خبر داد

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو از شروع آزمایش انسانی حداقل دو واکسن ایرانی کرونا خبر داد


جدیدترین خبرها