رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیش بینی امیدوار کننده مهار کامل کرونا تا میانه سال آینده

پیش بینی امیدوار کننده مهار کامل کرونا تا میانه سال آینده اوغور شاهین دانشمند همکار در ساخت واکسن ویروس کرونا، ابراز اطمینان کرد که در صورت استفاده گسترده از آن در سال آینده، زمستانی عادی در پیش خواهیم داشت.

پیش بینی امیدوار کننده مهار کامل کرونا تا میانه سال آینده

اوغور شاهین دانشمند همکار در ساخت واکسن ویروس کرونا، ابراز اطمینان کرد که در صورت استفاده گسترده از آن در سال آینده، زمستانی عادی در پیش خواهیم داشت.