رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار سفرای اسلواکی، تایلند و ژاپن با ظریف

دیدار سفرای اسلواکی، تایلند و ژاپن با ظریف لادیسلاو بالک، سفیر جمهوری اسلواکی، ور اووت پونگ پرایانت، سفیر پادشاهی تایلند و آیکاوا کازوتوشی سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ در دیدار جداگانه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت […]

دیدار سفرای اسلواکی، تایلند و ژاپن با ظریف

لادیسلاو بالک، سفیر جمهوری اسلواکی، ور اووت پونگ پرایانت، سفیر پادشاهی تایلند و آیکاوا کازوتوشی سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ در دیدار جداگانه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت استوار نامه خود را تسلیم کردند.