رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیوان محاسبات پیشنهاد مجلس برای کالاهای اساسی را تایید کرد

دیوان محاسبات پیشنهاد مجلس برای کالاهای اساسی را تایید کرد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دیوان محاسبات درآمدهای پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را برای تامین کالاهای اساسی را کارشناسی و قابل تحقق تشخیص داد و این درآمد‌ها پیشنهادی را تایید کرد./ تسنیم

دیوان محاسبات پیشنهاد مجلس برای کالاهای اساسی را تایید کرد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دیوان محاسبات درآمدهای پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را برای تامین کالاهای اساسی را کارشناسی و قابل تحقق تشخیص داد و این درآمد‌ها پیشنهادی را تایید کرد./ تسنیم