رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت مصوب لبنیات تا ۴۰ درصد افزایش یافت

قیمت مصوب لبنیات تا ۴۰ درصد افزایش یافت سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران از افزایش قیمت مصوب ۱۰ محصول لبنی مشمول نرخ‌گذاری دستور خبر داد؛ این محصولات در مقایسه با قبل تا ۴۰ درصد گران شده اند لیست قیمت جدید ۱۰ محصول لبنی: 🔸قیمت ماست دو ونیم کیلوگرمی دبه پرچرب۲۴۰۰۰ تومان 🔹قیمت ماست دو نیم […]

قیمت مصوب لبنیات تا ۴۰ درصد افزایش یافت

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران از افزایش قیمت مصوب ۱۰ محصول لبنی مشمول نرخ‌گذاری دستور خبر داد؛ این محصولات در مقایسه با قبل تا ۴۰ درصد گران شده اند

لیست قیمت جدید ۱۰ محصول لبنی:
🔸قیمت ماست دو ونیم کیلوگرمی دبه پرچرب۲۴۰۰۰ تومان
🔹قیمت ماست دو نیم کیلو گرم دبه کم چرب ۲۱۰۰۰تومان
🔸قیمت شیر نایلون۵۴۰۰ تومان
🔹قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی کاپ ۱۴۵۰۰ تومان
🔸قیمت شیر بطری کم چرب ۷۱۰۰ تومان
🔹قیمت شیر بطری نیم چرب۷۵۰۰تومان
🔸قیمت شیر بطری ۳درصد چربی۸۵۰۰ تومان
🔹قیمت شیر کامل۸۶۰۰ تومان شد .