رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر دفاع جدید ارمنستان منصوب شد

وزیر دفاع جدید ارمنستان منصوب شد در پی استعفای وزیر دفاع ارمنستان، «واگارشاک هاروتیونیان» جایگزین او شد.

وزیر دفاع جدید ارمنستان منصوب شد

در پی استعفای وزیر دفاع ارمنستان، «واگارشاک هاروتیونیان» جایگزین او شد.