رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصادف در بزرگراه تندگویان تهران با ۱۷ نفر مصدوم

تصادف در بزرگراه تندگویان تهران با ۱۷ نفر مصدوم بر اثر تصادف زنجیره‌ای۳ دستگاه اتوبوس بین‌شهری و یک خودرو در جنوب تهران ۱۷ نفر مصدوم شدند.

تصادف در بزرگراه تندگویان تهران با ۱۷ نفر مصدوم

بر اثر تصادف زنجیره‌ای۳ دستگاه اتوبوس بین‌شهری و یک خودرو در جنوب تهران ۱۷ نفر مصدوم شدند.