رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اصابت راکت به سفارت ایران در کابل

اصابت راکت به سفارت ایران در کابل در پی حمله سنگین راکتی به منطقه وزیر اکبرخان کابل، یک فروند راکت به محوطه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اصابت کرد. این حادثه تلفاتی در پی نداشت و کلیه کارکنان سفارت در سلامت کامل به سر می‌برند.

اصابت راکت به سفارت ایران در کابل

در پی حمله سنگین راکتی به منطقه وزیر اکبرخان کابل، یک فروند راکت به محوطه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اصابت کرد.

این حادثه تلفاتی در پی نداشت و کلیه کارکنان سفارت در سلامت کامل به سر می‌برند.