رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ با هماهنگی‌ وزارت بهداشت

برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ با هماهنگی‌ وزارت بهداشت وزیر کشور: برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با وزارت بهداشت هماهنگی‌هایی را انجام داده‌ایم و تجربیات کشورهای دیگر را نیز که در شرایط کرونایی، انتخابات برگزار کرده‌اند مطالعه و استفاده می‌کنیم.

برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ با هماهنگی‌ وزارت بهداشت

وزیر کشور: برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با وزارت بهداشت هماهنگی‌هایی را انجام داده‌ایم و تجربیات کشورهای دیگر را نیز که در شرایط کرونایی، انتخابات برگزار کرده‌اند مطالعه و استفاده می‌کنیم.