رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمود کریمی تحت عمل جراحی قرار گرفت

محمود کریمی تحت عمل جراحی قرار گرفت محمود کریمی که چند سالی از مشکل شنوایی رنج می‌برد، تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گفته یکی از نزدیکانش، حال عمومی محمود کریمی خوب است و توصیه پزشکان بر این است که تا چند ماه از حضور در مراسم‌های مذهبی و پر صدا پرهیز کند و او […]

محمود کریمی تحت عمل جراحی قرار گرفت

محمود کریمی که چند سالی از مشکل شنوایی رنج می‌برد، تحت عمل جراحی قرار گرفت.

به گفته یکی از نزدیکانش، حال عمومی محمود کریمی خوب است و توصیه پزشکان بر این است که تا چند ماه از حضور در مراسم‌های مذهبی و پر صدا پرهیز کند و او باید به‌طور مطلق از قرارگرفتن در معرض صداهای بلند مثل صدای بلندگو و جمعیت اجتناب کند.