رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موادی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی و تصویب شد

موادی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی و تصویب شد دومین جلسه فوق العاده هیات دولت به منظور بررسی تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ریاست جهانگیری برگزار و در این جلسه موادی از لایحه بودجه بررسی و تصویب شد.

موادی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی و تصویب شد

دومین جلسه فوق العاده هیات دولت به منظور بررسی تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ریاست جهانگیری برگزار و در این جلسه موادی از لایحه بودجه بررسی و تصویب شد.