رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هدف قرار گرفتن یک مخزن به ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه نفت در یکی از تاسیسات وابسته به آرامکو

یک پایگاه خبری حوزه نفت و نفتکش ها از هدف قرار گرفتن یک مخزن به ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه نفت در یکی از تاسیسات وابسته به آرامکو خبر داد.

یک پایگاه خبری حوزه نفت و نفتکش ها از هدف قرار گرفتن یک مخزن به ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه نفت در یکی از تاسیسات وابسته به آرامکو خبر داد.