رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضوابط جدید صدور چک از ۲۲ آذر اجرا می شود

ضوابط جدید صدور چک از ۲۲ آذر اجرا می شود روابط عمومی بانک مرکزی: از تاریخ ۲۲‏ آذر ماه ۱۳۹۹ ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند و ثبت انتقال […]

ضوابط جدید صدور چک از ۲۲ آذر اجرا می شود

روابط عمومی بانک مرکزی:

از تاریخ ۲۲‏ آذر ماه ۱۳۹۹ ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود

ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.

تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن در «سامانه صیاد» ثبت کنند.

به منظور بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صیاد» را داشته و پس از حصول اطمینان به تائید اطلاعات چک دریافتی اقدام می‌کند.

اگر دریافت‌کننده چک متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید ‌برای وی فراهم است.