رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات الزام همراه داشتن کارت ملی برای اخذ خدمات اداری و حمل و نقل اعلام شد

جزئیات الزام همراه داشتن کارت ملی برای اخذ خدمات اداری و حمل و نقل اعلام شد دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا: اگر فردی بخواهد با هواپیما، قطار یا اتوبوس از تهران به هر جای ایران سفر کند هنگام اخذ بلیت باید کد ملی را ارائه کند تا بلیت برای وی صادر شود. […]

جزئیات الزام همراه داشتن کارت ملی برای اخذ خدمات اداری و حمل و نقل اعلام شد

دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا:

اگر فردی بخواهد با هواپیما، قطار یا اتوبوس از تهران به هر جای ایران سفر کند هنگام اخذ بلیت باید کد ملی را ارائه کند تا بلیت برای وی صادر شود.

وقتی کد ملی را ارائه می کند سامانه وزارت راه در حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای به بانک‌های اطلاعاتی وزارت بهداشت متصل است.

به این ترتیب اگر فرد به عنوان یک ایرانی به آزمایشگاه یا بیمارستانی مراجعه و به دلیل کرونا آزمایش داده باشد یا بستری شده باشد اگر بخواهد بلیت دریافت کند سابقه فرد مورد بررسی قرار می گیرد و اگر فرد کرونا مثبت باشد نمی تواند بلیت دریافت کند.