رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بحرین ترور شهید فخری‌زاده را محکوم کرد

بحرین ترور شهید فخری‌زاده را محکوم کرد وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن ترور دانشمند هسته ای ایران بر ضرورت همسویی تلاشها برای کاهش تنش تاکید کرد.

بحرین ترور شهید فخری‌زاده را محکوم کرد

وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن ترور دانشمند هسته ای ایران بر ضرورت همسویی تلاشها برای کاهش تنش تاکید کرد.