رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قصوری در مرگ نوزاد ایلامی کشف نشد

قصوری در مرگ نوزاد ایلامی کشف نشد معاون درمان علوم پزشکی ایلام: در بررسی‌های انجام شده کوتاهی از طرف تیم درمان کشف نکردیم و فوت او به درستی اعلام شده اما مستندات در اختیار نظام پزشکی قرار داده شده است. دیروز فیلم زنده شدن نوزاد آبدانانی در غسالخانه خبرساز شده بود اما وی پس از […]

قصوری در مرگ نوزاد ایلامی کشف نشد

معاون درمان علوم پزشکی ایلام: در بررسی‌های انجام شده کوتاهی از طرف تیم درمان کشف نکردیم و فوت او به درستی اعلام شده اما مستندات در اختیار نظام پزشکی قرار داده شده است.

دیروز فیلم زنده شدن نوزاد آبدانانی در غسالخانه خبرساز شده بود اما وی پس از چند ساعت درگذشت.