رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وابستگی ۴۱ درصدی به پول موهوم نفت و بحران بدهی

وابستگی ۴۱ درصدی به پول موهوم نفت و بحران بدهی استقراض از مردم با انتشار اوراق سهم قابل توجهی از منابع بودجه ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است. همچنین دولت در اقدامی عجیب، میزان فروش اوراق را به طور واضح تعیین نکرده و برای آن کف و سقف مشخص کرده است؛ به عبارتی دولت […]

وابستگی ۴۱ درصدی به پول موهوم نفت و بحران بدهی

استقراض از مردم با انتشار اوراق سهم قابل توجهی از منابع بودجه ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است.

همچنین دولت در اقدامی عجیب، میزان فروش اوراق را به طور واضح تعیین نکرده و برای آن کف و سقف مشخص کرده است؛ به عبارتی دولت نوعی چک سفید امضا از مجلس می‌خواهد تا فروش اوراق را به هر میزانی که می‌خواهد تغییر دهد.

طبق لایجه بودجه ۱۴۰۰، دولت از مجلس این درخواست را دارد که در صورت عدم تحقق منابع بودجه ۴۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند!