رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارت هوشمند ملی برای تنظیم سند الزامی می‌شود

کارت هوشمند ملی برای تنظیم سند الزامی می‌شود رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: امکان تنظیم سند برای کسانی که کارت هوشمند ملی ندارند، تنها در فرجه زمانی محدودی وجود دارد و این افراد برای تنظیم سند باید درخواست کارت هوشمند ملی را ارائه دهند.

کارت هوشمند ملی برای تنظیم سند الزامی می‌شود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
امکان تنظیم سند برای کسانی که کارت هوشمند ملی ندارند، تنها در فرجه زمانی محدودی وجود دارد و این افراد برای تنظیم سند باید درخواست کارت هوشمند ملی را ارائه دهند.