رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار جلالی: دولت بودجه عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل را قطع کرده است!

سردار جلالی: دولت بودجه عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل را قطع کرده است! رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور: از سال ۹۳، به مرور اعتبارات عملیاتی به شدت کاهش یافت و در سال ۹۴، اعتبارات تملک دارایی سازمان پدافند غیرعامل از سوی دولت به ۵۰ درصد کاهش یافت و در سال‌های بعد عملاً حذف شد. دولت نه […]

سردار جلالی: دولت بودجه عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل را قطع کرده است!

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور: از سال ۹۳، به مرور اعتبارات عملیاتی به شدت کاهش یافت و در سال ۹۴، اعتبارات تملک دارایی سازمان پدافند غیرعامل از سوی دولت به ۵۰ درصد کاهش یافت و در سال‌های بعد عملاً حذف شد.

دولت نه ردیف بودجه عملیاتی و عمرانی به سازمان پدافند غیرعامل کشور اختصاص می‌دهد تا اقدامات در راستای مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی را پیگیری و عملیاتی کند و نه اختیار و تکلیفی به دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌کند تا از منابعشان در راستای اجرای الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل استفاده کنند.

نتیجه این اقدام نیز چیزی جز تضعیف شدید کارکرد‌های پدافند غیرعامل نخواهد بود.

دشمن به دلیل ترس از رویارویی مستقیم با ایران در جنگ نظامی، به سمت اشکال نوین جنگ همچون جنگ‌های سایبری روآورده و هدف اصلی این جنگ‌ها اختلال در ارائه خدمات زیرساخت‌های حیاتی به مردم است.