رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودکشی رضا آل‌کثیر کارگر اخراجی هفت تپه

خودکشی رضا آل‌کثیر کارگر اخراجی هفت تپه رضا الکثیر کارگر اخراجی هف تپه در چند کیلومتری این کارخانه دست به خودکشی زد و درگذشت. آقای آل کثر ساکن آبادی حر و دارای دو خواهر فلج و یک برادر بوده و به تازگی مراسم نامزدی خود را برگزار کرده بود. /رکنا

خودکشی رضا آل‌کثیر کارگر اخراجی هفت تپه

رضا الکثیر کارگر اخراجی هف تپه در چند کیلومتری این کارخانه دست به خودکشی زد و درگذشت.

آقای آل کثر ساکن آبادی حر و دارای دو خواهر فلج و یک برادر بوده و به تازگی مراسم نامزدی خود را برگزار کرده بود. /رکنا