رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساخت پایتخت ۷ چقدر آب می‌خورد؟

ساخت پایتخت ۷ چقدر آب می‌خورد؟ گفته می‌شود فقط محسن تنابنده برای فصل هفتم پایتخت تقاضای ۵ میلیارد تومان دستمزد کرده که می‌شود ۳۳۰ میلیون تومان برای هر قسمت بناست با بودجه ۳۰ میلیاردی ۱۵ قسمت این سریال ساخته و روی آنتن برود /فارس

ساخت پایتخت ۷ چقدر آب می‌خورد؟

گفته می‌شود فقط محسن تنابنده برای فصل هفتم پایتخت تقاضای ۵ میلیارد تومان دستمزد کرده که می‌شود ۳۳۰ میلیون تومان برای هر قسمت

بناست با بودجه ۳۰ میلیاردی ۱۵ قسمت این سریال ساخته و روی آنتن برود /فارس