رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جو بایدن با ۳۰۶ رای نمایندگان کنگره و سنا (برگزینندگان) به عنوان رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب شد.

جو بایدن با ۳۰۶ رای نمایندگان کنگره و سنا (برگزینندگان) به عنوان رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب شد. آرای ترامپ ۲۳۲ رای بود. آرای مردمی بایدن ۸۱ میلیون معادل ۵۱ درصد و آرای مردمی ترامپ ۷۴ میلیون برابر با ۴۶ درصد مجموع آرا بود. بایدن با ۷۸ سال سن، پیرترین رئیس جمهور امریکا خواهد بود.

جو بایدن با ۳۰۶ رای نمایندگان کنگره و سنا (برگزینندگان) به عنوان رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب شد.

آرای ترامپ ۲۳۲ رای بود.

آرای مردمی بایدن ۸۱ میلیون معادل ۵۱ درصد و آرای مردمی ترامپ ۷۴ میلیون برابر با ۴۶ درصد مجموع آرا بود.

بایدن با ۷۸ سال سن، پیرترین رئیس جمهور امریکا خواهد بود.