رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توئیتر را برای مردم باز کنید

توئیتر را برای مردم باز کنید نماینده چابهار در مجلس خطاب به مسوولان: توئیتر را برای مردم رفع فیلتر کنید و یا خودتان هم از آن استفاده نکنید. رطب خورده کی منع رطب کند./ عصر ایران

توئیتر را برای مردم باز کنید

نماینده چابهار در مجلس خطاب به مسوولان:

توئیتر را برای مردم رفع فیلتر کنید و یا خودتان هم از آن استفاده نکنید. رطب خورده کی منع رطب کند./ عصر ایران