رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پادشاه بحرین واکسن کرونا زد

پادشاه بحرین واکسن کرونا زد او نخستین رئیس کشور در جهان است که واکسن کرونا را استفاده می‌کند. به نوع واکسن اشاره‌ای نشده اما دولت بحرین قبلا واکسن فایزر را تایید کرده بود.

پادشاه بحرین واکسن کرونا زد

او نخستین رئیس کشور در جهان است که واکسن کرونا را استفاده می‌کند.

به نوع واکسن اشاره‌ای نشده اما دولت بحرین قبلا واکسن فایزر را تایید کرده بود.