رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه ابطال بلیت قطار مسافران نوروزی ۹۹ پرداخت می‌شود

جریمه ابطال بلیت قطار مسافران نوروزی ۹۹ پرداخت می‌شود موسوی معاون مسافری راه آهن: مقرر شد همه مسافرانی که بلیت خود را قبل از سوم اسفند ۹۸ خریداری کرده بودند بدون کسر هزینه استرداد، بتوانند همه بهای بلیت خود را دریافت کنند.

جریمه ابطال بلیت قطار مسافران نوروزی ۹۹ پرداخت می‌شود

موسوی معاون مسافری راه آهن: مقرر شد همه مسافرانی که بلیت خود را قبل از سوم اسفند ۹۸ خریداری کرده بودند بدون کسر هزینه استرداد، بتوانند همه بهای بلیت خود را دریافت کنند.