رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون عمومی کرونا بعد از پایان فاز سوم مطالعات انسانی

واکسیناسیون عمومی کرونا بعد از پایان فاز سوم مطالعات انسانی حسن جلیلی، مدیر تیم تحقیقاتی ساخت واکسن ایرانی کرونا: بسیاری از کسانی که در حال حاضر برای تست انسانی واکسن کرونا اعلام آمادگی کردند همان تیمی هستند که آن را ساخته اند و اعلام آمادگی کردند که در فاز انسانی آن را تزریق کنند. زمان […]

واکسیناسیون عمومی کرونا بعد از پایان فاز سوم مطالعات انسانی

حسن جلیلی، مدیر تیم تحقیقاتی ساخت واکسن ایرانی کرونا:

بسیاری از کسانی که در حال حاضر برای تست انسانی واکسن کرونا اعلام آمادگی کردند همان تیمی هستند که آن را ساخته اند و اعلام آمادگی کردند که در فاز انسانی آن را تزریق کنند.

زمان آغاز واکسیناسیون عمومی بعد از پایان فاز سوم مطالعات انسانی است؛ بعد از فاز سوم، وزارت بهداشت باید مجوز استفاده از واکسن ایرانی را به صورت عمومی صادر کند.

از مرداد ماه زیرساخت‌های تولید انبوه آن را فراهم کرده ایم و کارخانه تولید واکسن درحال حاضر با تولید محدودی به بهره برداری رسیده و درحال مجهز کردن تجهیزات است و طی چند ماه آینده توانایی تولید چند میلیون دوز واکسن را خواهیم داشت.

مطالعات حیوانی بر روی میمون شباهت‌های زیادی با مطالعات انسانی دارد؛ ما در تست حیوانی هیچ گونه عارضه‌ای پیدا نکردیم و بعد از ۲۱ روز مشاهده شد میزان آنتی بادی به اندازه کافی در بدن حیوان بالا رفته و حیوان در مقابل ویروس ایمن شده است.