رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ ممنوعیت‌های مهاجرتی به آمریکا را تمدید کرد

ترامپ ممنوعیت‌های مهاجرتی به آمریکا را تمدید کرد رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، قانون ممنوعیت‌های مهاجرتی به این کشور و لغو صدور «گرین کارت» برای بسیار از ثبت‌نام‌کنندگان خارجی را تمدید کرد.

ترامپ ممنوعیت‌های مهاجرتی به آمریکا را تمدید کرد

رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، قانون ممنوعیت‌های مهاجرتی به این کشور و لغو صدور «گرین کارت» برای بسیار از ثبت‌نام‌کنندگان خارجی را تمدید کرد.