رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سنای آمریکا وتوی ترامپ درباره بودجه دفاعی را باطل کرد

سنای آمریکا وتوی ترامپ درباره بودجه دفاعی را باطل کرد مجلس سنای آمریکا وتوی «دونالد ترامپ» علیه بودجه دفاعی این کشور را با اکثریت آرا باطل کرد.

سنای آمریکا وتوی ترامپ درباره بودجه دفاعی را باطل کرد

مجلس سنای آمریکا وتوی «دونالد ترامپ» علیه بودجه دفاعی این کشور را با اکثریت آرا باطل کرد.