رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر آموزش و پرورش : پرداخت ۳۸۰ میلیارد تومان از مطالبات معلمان

وزیر آموزش و پرورش : پرداخت ۳۸۰ میلیارد تومان از مطالبات معلمان حاجی میرزایی: این مطالبات شامل حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خرید خدماتی و مطالبات برون سپاری معلمان است همچنان بخشی از مطالبات معلمان باقی مانده است که به زودی پرداخت خواهد شد. از قابلیت های جدید شبکه آموزش دانش آموزی […]

وزیر آموزش و پرورش : پرداخت ۳۸۰ میلیارد تومان از مطالبات معلمان

حاجی میرزایی:
این مطالبات شامل حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خرید خدماتی و مطالبات برون سپاری معلمان است
همچنان بخشی از مطالبات معلمان باقی مانده است که به زودی پرداخت خواهد شد.
از قابلیت های جدید شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) به زودی رونمایی می شود و به اطلاع معلمان و دانش آموزان خواهد رسید.