رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال خاموشی برق در چند استان

احتمال خاموشی برق در چند استان رحمانی‌فضلی، وزیر کشور: موضوع خاموشی برق در چندین استان به صورت موردی اتفاق افتاده است، اما اگر ملاحظه نشود احتمال خاموشی برق زیاد است. اگر سوخت مازوت مورد نیاز تأمین نشود احتمال خاموشی وجود دارد. درباره تعطیلی تهران تصمیمی گرفته نشده است. تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی پایتخت به عهده […]

احتمال خاموشی برق در چند استان

رحمانی‌فضلی، وزیر کشور:

موضوع خاموشی برق در چندین استان به صورت موردی اتفاق افتاده است، اما اگر ملاحظه نشود احتمال خاموشی برق زیاد است.

اگر سوخت مازوت مورد نیاز تأمین نشود احتمال خاموشی وجود دارد.

درباره تعطیلی تهران تصمیمی گرفته نشده است.

تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی پایتخت به عهده کارگروهی است که قانون هوای پاک مشخص می‌کند.