رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس‌جمهور چین خطاب به ارتش: هر لحظه آماده جنگ باشید

رئیس‌جمهور چین خطاب به ارتش: هر لحظه آماده جنگ باشید «شی جین پینگ» خطاب به نیروهای مسلح چین گفت هر لحظه آماده نبرد باشند و به آنها دستور داد استفاده از فناوری نوین را افزایش داده و در پی توسعه دانش نظامی با فناوری پیشرفته باشند.

رئیس‌جمهور چین خطاب به ارتش: هر لحظه آماده جنگ باشید

«شی جین پینگ» خطاب به نیروهای مسلح چین گفت هر لحظه آماده نبرد باشند و به آنها دستور داد استفاده از فناوری نوین را افزایش داده و در پی توسعه دانش نظامی با فناوری پیشرفته باشند.