رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش وزیر خارجه ایران به پایان بحران دیپلماتیک قطر

واکنش وزیر خارجه ایران به پایان بحران دیپلماتیک قطر محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت: به قطر به خاطر موفقیت مقاومت شجاعانه‌اش در برابر فشار و باج‌خواهی تبریک می‌گویم. خطاب به همسایه‌های عربی: ایران نه دشمن است نه تهدید. بلاگردانی بس است-خصوصاً الان که پشتیبان بی‌پروایتان دارد از گردونه خارج می شود.

واکنش وزیر خارجه ایران به پایان بحران دیپلماتیک قطر

محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت: به قطر به خاطر موفقیت مقاومت شجاعانه‌اش در برابر فشار و باج‌خواهی تبریک می‌گویم.

خطاب به همسایه‌های عربی: ایران نه دشمن است نه تهدید. بلاگردانی بس است-خصوصاً الان که پشتیبان بی‌پروایتان دارد از گردونه خارج می شود.