رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار مراغه بازداشت شد

شهردار مراغه بازداشت شد شهردار مراغه به اتهام تخلفات مالی توسط اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی بازداشت شد. پرونده‌ای در این رابطه در دادگستری این استان تشکیل شده؛ احتمال بازداشت افراد دیگری نیز در ارتباط با این پرونده وجود دارد.

شهردار مراغه بازداشت شد

شهردار مراغه به اتهام تخلفات مالی توسط اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی بازداشت شد. پرونده‌ای در این رابطه در دادگستری این استان تشکیل شده؛ احتمال بازداشت افراد دیگری نیز در ارتباط با این پرونده وجود دارد.