رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب لوایح باقی مانده FATF به نفع مردم است

تصویب لوایح باقی مانده FATF به نفع مردم است محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه نشست هیات دولت: تصویب لوایح باقی مانده FATFبه نفع مردم و در راستای شفافیت، مقابله با پولشویی و همچنین روان شدن روابط بانکی بعد از لغو تحریمهاست؛ نباید آن را سیاسی کرد. سفر هیات کره جنوبی به ایران […]

تصویب لوایح باقی مانده FATF به نفع مردم است

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه نشست هیات دولت:

تصویب لوایح باقی مانده FATFبه نفع مردم و در راستای شفافیت، مقابله با پولشویی و همچنین روان شدن روابط بانکی بعد از لغو تحریمهاست؛ نباید آن را سیاسی کرد.

سفر هیات کره جنوبی به ایران در راستای مباحث اقتصادی و همچنین موضوع نفت کش کره جنوبی است