رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهبر انقلاب: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است

رهبر انقلاب: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است اگر آمریکایی‎ها می‎توانستند واکسن درست کنند روزانه ۴۰۰۰ نفر تلفات کرونایی نداشتند. اگر فایزر می‎تواند واکسن درست کند اول خودشان مصرف کنند تا اینقدر فوتی‎ نداشته باشند. انگلیس هم همین‌طور. به فرانسه هم به دلیل سابقه خون‎های آلوده خوش‌‎بین نیستم.

رهبر انقلاب: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است

اگر آمریکایی‎ها می‎توانستند واکسن درست کنند روزانه ۴۰۰۰ نفر تلفات کرونایی نداشتند. اگر فایزر می‎تواند واکسن درست کند اول خودشان مصرف کنند تا اینقدر فوتی‎ نداشته باشند. انگلیس هم همین‌طور.

به فرانسه هم به دلیل سابقه خون‎های آلوده خوش‌‎بین نیستم.