رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار لندن وضعیت اضطراری کرونایی اعلام کرد

شهردار لندن وضعیت اضطراری کرونایی اعلام کرد شهردار لندن روز جمعه با اعلام وضعیت اضطراری کرونایی هشدار داد که این ویروس افسار پاره کرده و مهار آن از کنترل خارج شده است.

شهردار لندن وضعیت اضطراری کرونایی اعلام کرد

شهردار لندن روز جمعه با اعلام وضعیت اضطراری کرونایی هشدار داد که این ویروس افسار پاره کرده و مهار آن از کنترل خارج شده است.