رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل فرودگاه آبادان بازداشت شد

مدیرعامل فرودگاه آبادان بازداشت شد پروانه سهرابی، مدیرعامل فرودگاه آبادان پیش‌ازظهر دیروز بازداشت شد. پیشتر نیز ۲ نفر از پیمانکاران طرح توسعه فرودگاه و ٣ نفر از کارکنان فرودگاه به اتهام تبانی، ارتشا و حیف‌ومیل بیت‌المال دستگیر شده بودند /فارس

مدیرعامل فرودگاه آبادان بازداشت شد

پروانه سهرابی، مدیرعامل فرودگاه آبادان پیش‌ازظهر دیروز بازداشت شد. پیشتر نیز ۲ نفر از پیمانکاران طرح توسعه فرودگاه و ٣ نفر از کارکنان فرودگاه به اتهام تبانی، ارتشا و حیف‌ومیل بیت‌المال دستگیر شده بودند /فارس