رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل پتروشیمی رازی بازداشت شد

مدیرعامل پتروشیمی رازی بازداشت شد علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی به اتهام تخلفات مالی و ارزی بازداشت شد. وی۱۷ سال در این مسوولیت قرار داشته است./فارس

مدیرعامل پتروشیمی رازی بازداشت شد

علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی به اتهام تخلفات مالی و ارزی بازداشت شد.

وی۱۷ سال در این مسوولیت قرار داشته است./فارس