رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف اسلحه های شاه کش در پایتخت

کشف اسلحه های شاه کش در پایتخت سرهنگ عباس مرادی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت: ۷ مدل از سلاح هایی در روزهای گذشته در منطقه صالح آباد تهران کشف شد که کاملا شبیه به اسلحه واقعی هستند و حتی صدای مسلح شدن آن ها نیز شباهت زیادی به اسلحه واقعی دارد و صدای نگران کننده […]

کشف اسلحه های شاه کش در پایتخت

سرهنگ عباس مرادی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت:

۷ مدل از سلاح هایی در روزهای گذشته در منطقه صالح آباد تهران کشف شد که کاملا شبیه به اسلحه واقعی هستند و حتی صدای مسلح شدن آن ها نیز شباهت زیادی به اسلحه واقعی دارد و صدای نگران کننده ای دارند.

تهیه، حمل، خرید و فروش شبه سلاح در هر صورتی جرم است. بعضا نیز مشاهده شده است در سرقت های مسلحانه از این اسلحه ها استفاده می شود و به همین علت به صورت کلی تخلف است./برنا